Muži kvôli tomu, aby si zarobili na živobytie, zabúdajú žiť...

Odovzdanie sa Bohu

1Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami.

Pre všetkých mužov

2Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI - akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti.

Božie stvorenie

3Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my.

Pripojte sa

4Budeme skutočne radi, ak sa k nám pripojíte.

Ako sa stať svätým v 21. storočí

Slová Svätého Otca Františka:

 • Potrebujeme svätcov bez sután a závojov. Potrebujeme džínsových a teniskových svätcov.
 • Potrebujeme svätcov, ktorí idú do kina, počúvajú hudbu a prechádzajú sa so svojimi priateľmi a kamarátmi.
 • Potrebujeme svätcov, ktorí Boha dávajú na prvé miesto, ale vynikajú aj na vysokej škole.
 • Potrebujeme svätcov, ktorí si nájdu čas na každodennú modlitbu a sú schopní čistej lásky, alebo posväcujú čistotu.
 • Potrebujeme moderných svätcov, svätcov XXI. storočia, ktorí vytvárajú svoju duchovnosť pre túto dobu.
 • Potrebujeme takých svätcov, ktorí sú zaviazaní a odhodlaní pre potreby chudobných a nutné sociálne zmeny.
 • Potrebujeme vo svete žijúcich svätcov, vo svete sa posväcujúcich svätcov, ktorí sa neboja žiť vo svete.
 • Potrebujeme svätcov, ktorí pijú Colu, jedia hot-dogy, používajú internet a i pod...
 • Potrebujeme takých svätcov, ktorí milujú Eucharistiu a nehanbia sa cez víkend piť pivo, alebo jesť pizzu so svojimi priateľmi.
 • Potrebujeme takých svätcov, ktorí majú radi kino, divadlo, muziku, tanec a šport.
 • Potrebujeme svätcov spoločenských, ktorí sú otvorení, normálni, priateľskí, veselí a sú dobrými priateľmi.
 • Potrebujeme takých svätcov, ktorí žijú v tomto svete a vedia si vychutnať dobré a čisté veci tohoto sveta, ale predsa sa nestanú svetskými...

10 krokov od Svätého Otca Františka ako sa stať svätým:

 1. Spoznaj Božiu lásku a nasleduj Boha celým srdcom
 2. Venuj svoj život službe iným
 3. Utrpenie a protivenstvá znášaj bez nenávisti
 4. Maj radosť v srdci a odovzdávaj ju aj ostatným
 5. Modli sa
 6. Ži podľa blahoslavenstiev (Mt 5,3-12)
 7. Maj jednoduché a pokorné srdce
 8. Buď milosrdný, nie násilnícky
 9. Trp s trpiacimi, raduj sa s radujúcimi
 10. Buď tvorcom zmierenia a pokoja

© Michal Bukovčák. Texty prevzaté z modlitbyotcov.sk