Piesne

Z tejto stránky si možete stiahnuť a vytlačiť piesne, ktoré sa spievajú na stretnutiach Modlitieb matiek a Modlitieb otcov vo Svite. Nasledujúci spevník pripravili chlapci z Trebišova - Janko, Stano, Jaro a Vlasto. Ďakujeme im za ich službu želáme požehnaný čas pri chválení Pána.

Piesne Svit 12-14.3.10Stiahnuť piesne

© Michal Bukovčák. Texty prevzaté z modlitbyotcov.sk